صفحه نخست

دنیای امروز دنیای رقابت میان شرکت‌هاست. در این میان موفقیت نصیب کسانی می‌شود که با استفاده از ابزارهای نوین، توانایی جذب و حفظ مشتری را داشته باشند. نگاه جامع به موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیران کسب و کارها در حوزه‌های مختلف اقتصادی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب اقدام به طراحی ساختاری نمایند تا امکان جذب مشتری، تحقق فروش و توسعه سهم از بازار شرکت را داشته باشند.
در حال حاضر یکی از روش‌های نوین در جذب مشتری، حضور مؤثر در فضای مجازی می‌باشد. هدف عبارت است از؛ بیشتر دیده شدن و بهتر دیده شدن. روش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که شامل طراحی وب سایت‌های کاربر پسند، حضور در شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی محتوا و… می‌باشد.